ISSN 1337-6179          dnes je utorok 16. júla 2024, meniny má Drahomír , zajtra Bohuslav 
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Znamenie:
Škorpión
Fáza Mesiaca:
2. fáza
Časť rastliny:
list
Živel:
voda
Výživa:
sacharidy
Sila Mesiaca:
zostupná
Úvod do lunárneho kalendára

TAJOMNÉ RYTMY PRÍRODY

Naši predkovia sa tisíce rokov riadili podľa nepísaných zákonov prírody – boli s ňou spätí, žili s ňou v harmónii, i keď sa často museli podriaďovať jej nadvláde.... Vedeli, že ich život nezávisí len od ich samotnej činnosti, ktorú vyvíjali, ale aj od rytmov prírody okolo nich, od ročných či denných cyklov a biorytmov a tiež aj od postavenia hviezd na oblohe vrátane Mesiaca.

Počas tisícročného pozorovania týchto zákonitostí vznikalo množstvo astrologických a lunárnych kalendárov, zostavených podľa pohybov hviezd na oblohe a taktiež Mesiaca, pretože sily určené jeho postavením vo zvieratníku mali pre každodenný život výnimočný význam.
Rytmy prírody majú aj doteraz vplyv na mnohé bežné aj menej bežné úkony – či už ide o starostlivosť o zdravie, varenie, jedenie, práce v záhrade a v domácnosti atď. Naši predkovia podľa postavenia Mesiaca a hviezd dokonca stavali aj domy, obrábali pôdu, spracúvali plodiny, zbierali liečivé byliny, starali sa o zvieratá a aj svätili. V súčasnosti sa „pohyblivé“ sviatky, ako napríklad Veľká noc, taktiež vypočítavajú podľa postavenia Mesiaca. Svätí sa vždy prvú nedeľu po prvom mesačnom splne po jarnej rovnodennosti. Takto aj pôst pripadá vždy na fázu ubúdajúceho Mesiaca, kedy má telo najväčšiu detoxikačnú schopnosť. Tieto prírodné vplyvy zostali zachované už iba v našich tradíciách, no aj pri nich si len málokto z nás uvedomuje ich prapôvodnú podstatu.

Vplyv Luny

U každého z nás sa rytmicky opakujú obdobia aktivity a pasivity nášho organizmu i psychiky. Súvisí to väčšinou s periodickými vplyvmi Slnka, Mesiaca, Zeme a tiež celého vesmíru. Najväčší vplyv na človeka má však otáčanie Mesiaca okolo Zeme. Deje sa tak opakovane raz za 29 a pol dňa. V západnej astrológii Mesiac symbolizuje princíp intuície, fantázie, podvedomej činnosti, citového života, snivosti a obrazotvornosti. Formuje psychiku a inšpiráciu. Ovláda všetky prírodné formy, rytmicitu orgánov. Vo všeobecnosti Mesiac predstavuje ženský princíp, kým na druhej strane Slnko reprezentuje mužský princíp. V čínskej kozmológii je Mesiac identifikovaný so ženskosťou - jin. Napríklad aj ženský menštruačný cyklus korešponduje s lunárnym mesiacom, približne 28 alebo 29 dní.

„Človek, podobne ako cicavce, vtáky a dokonca aj hmyz, podlieha určitým tajuplným zákonitostiam, podľa ktorých niektoré normálne procesy, ako ťarchavosť, rast a dozrievanie rastlín či priebeh určitých chorôb závisia priamo od mesačných fáz.“

Charles Darwin

Fázy a pohyb Mesiaca

Počas lunárneho Mesiaca sa mení sila prílivu a odlivu, množstvo odrazeného slnečného svetla, vlhkosť, atmosférický tlak, teplota, elektrické aj magnetické pole. Aj malé zmeny týchto parametrov majú vplyv na naše telo aj psychiku. Všetky tieto vplyvy nevedome vnímame ako zmeny nálad, psychiky či zdravotné problémy. Stav nášho organizmu a psychiky je úzko prepojený aj s jednotlivými lunárnymi fázami (bližšie vysvetlené v jednotlivých fázach).
Čím viac je náš organizmus znečistený, tým horšie znáša zmeny počas lunárneho cyklu, pretože prítomnosť nečistôt oslabuje našu obranyschopnosť.
Príťažlivosť Mesiaca a Slnka vytvára príliv a odliv. Mesiac je vtedy bližšie k Zemi, jeho príťažlivosť je silnejšia. Pri splne, kedy sú Mesiac a Slnko na jednej priamke, sú prílivové a odlivové vlny vždy najvyššie.

Vnútorné more - vnútorné prostredie nášho organizmu má tiež svoje prílivy a odlivy - prekrvenia a odkrvenia, ktorými uvádza do aktívnej alebo pasívnej činnosti jednotlivé orgány. Tekutiny tela spolu s krvou tvoria toto vnútorné prostredie – vnútorné more organizmu. Po kvalitatívnej stránke pripomína morskú vodu. Ide o zriedený roztok solí, v ktorom prevláda chlorid sodný. Organizmus preto neustále vytvára pre svoje tkanivové bunky z vody a solí toto vnútorné more. Jednotlivé fázy Mesiaca ho neustále ovplyvňujú – hovoríme o ovplyvňovaní energie tekutín v konkrétnych častiach organizmu. Niektorí citlivejší ľudia tieto vplyvy pociťujú.

Vplyvy hviezd

Astrológovia odpradávna skúmajú vplyvy hviezd na charakter človeka. Už pri narodení podľa postavenia hviezd dostávame do vienka určité charakterové vlastnosti. Narodení v znamení Rýb sú často „zasnení“ a romantici s večne prázdnou peňaženkou, oproti tomu napríklad ľudia narodení v znamení Kozorožca sú väčšinou skôr materialisti a vedia dobre zaobchádzať s financiami.
Na nebi dominujú stále rovnaké zoskupenia hviezd, podľa ktorých si naši dávni predkovia rozdelili priestor okolo Zeme na dvanásť výsečí - znamení. Každé znamenie pomenovali podľa osobitých vlastností určitého zvieraťa (Škorpión, Ryby) alebo ľudského či predmetového symbolického typu (Strelec, Vodnár).
Silové impulzy týchto hviezdnych zoskupení – znamení zvieratníka, majú rozdielny vplyv, charakter a pôsobenie na živé organizmy. Bližšie o ich vplyve sa dočítame v jednotlivých Znameniach zvieratníka.
Všetkými dvanástimi znameniami zvieratníka prejde Slnko počas jedného roka a Mesiac počas jedného obehu okolo Zeme, ktorý trvá 27 dní, 7 hodín 43 minút 4,5 sekundy (tropický cyklus). V každom znamení zotrvá priemerne dva aj štvrť dňa. Striedanie podôb Mesiaca (spln, nov, prvá a posledná štvrť - synodický cyklus) vzniká zmenou uhla osvetlenia Mesiaca od Slnka. Medzi dvoma splnmi uplynie 29 dní 12 hodín 44 minút 2,8 sekundy. Hovoríme tomu lunárny mesiac.

Rytmy podľa živlov

So symbolikou živlov dodnes pracuje akupunktúra, ajurvéda, joga či iné alternatívne vedy. Štyri základné živly vznikli podľa antickej prírodnej filozofie kombináciou prakvalít: oheň - zo sucha a tepla, zem - zo sucha a chladu, vzduch - z vlhka a tepla, voda - z vlhka a chladu. Vplyvy živlov najprv bežne používali lekári, bylinári a filozofi k rozlíšeniu prírodných javov a procesov. Živly priraďujeme tiež aj k jednotlivým znameniam zvieratníka. Ich vplyvy badať nielen na počasí, ale aj na ľudskom zdraví či psychike:

Oheň - Baran, Lev, Strelec
Zem - Býk, Panna, Kozorožec
Vzduch - Blíženci, Váhy, Vodnár
Voda - Rak, Škorpión, Ryby

Celý zverokruh možno rozdeliť na 4 kvadranty, rozdelené rovnodennosťami (jarná - 21.3., jesenná - 23.9.) a slnovratmi (letný - 21.6. a zimný - 21.12.) na 4 ročné obdobia. V každom ročnom období sú 3 znamenia zverokruhu, ktoré majú spoločný vnútorný živel: jar - vodu, leto - vzduch, jeseň - zem, zima - oheň. Vnútorný živel bližšie charakterizuje jednotlivé znamenia a podľa neho sa rozlišujú tiež znamenia s rovnakým základným živlom.

Život s súlade s biorytmami

Naša generácia už nie je schopná vnímať tieto vplyvy či impulzy prírody. Väčšinou sme voči nim otupení alebo si ich jednoducho neuvedomujeme. Naše intuitívne vnímanie, ktorým sa ešte nedávno riadili naši dedovia a pradedovia, nahradilo vnímanie strojov a prístrojov, našu spätosť s magnetickým žiarením Zeme, od ktorého je závislý život každého organizmu na tejto planéte, sme eliminovali železobetónovými výškovými stavbami, mikrovlnným, mobilovým či iným negatívnym žiarením atď. Náš nezdravý spôsob života sa však už začína podpisovať na našej psychike i zdraví a čo je najhoršie, aj na zdraví našich budúcich generácií.

Aby sme si uchovali psychickú i fyzickú vitalitu, zdravie a harmonický život, musíme sa naučiť načúvať potrebám svojho tela i duše, načúvať rytmom prírody a nášho organizmu. Pochopenie týchto princípov je prvým a základným krokom na ceste k uzdraveniu. Druhý je ešte ťažší – aplikovať tieto poznatky do života.

Pevne veríme, že s LUNOU sa vám to podarí...Daniela Kellerová


predplatitelia

informácie o Mesiaci
Fáza Mesiaca: 71%
(100% = spln)
Vzdialenosť
od Zeme:
397719,6 Km
Posledný
nov:
6.7.2024 0:59:17
Prvá
štvrť:
14.7.2024 0:49:55
Spln: 21.7.2024 12:19:51
Posledná
štvrť:
28.7.2024 4:54:03
Nasledujúci
nov:
4.8.2024 13:14:21
Copyright (C) 2007 - 2024 Magazín LUNA, s.r.o., ISSN 1337-6179
(verzia aplikácie 4.14)